Rejsy wycieczkowe

Klient wpłaca I ratę w PLN przelewem na nasze konto wg kursu sprzedaży EUR do PLN z dnia dokonania rezerwacji stałej lub dnia płatności II raty (wyrównania – najpóźniej na 4 tygodnie przed datą wylotu). Obowiązujący kurs sprzedaży jest ustalany codziennie przez Schmetterling i ogłaszany na stronie www.polnisch.schmetterling.de.

II rata płatna po kursie z dnia ustalenia wpłaty II raty po zaktualizowanym kursie przez partnera niemieckiego

(UWAGA: jeśli jest to oferta typu last minute, a do wyjazdu zostało mniej niż 30 dni Klient zobligowany jest do zapłaty całości za imprezę turystyczną).

Istnieje również możliwość wpłaty na konto walutowe w EUR (przelewem lub gotówka w kasie dowolnej placówki banku PEKAO SA).

UWAGA: prowizja za wpłatę gotówką EUR w kasach placówek banku PEKAO S.A. na walutowe konto firmowe: 0,75% od kwoty wpłaty. Wszelkie prowizje międzybankowe pokrywa wpłacający.